Scroll to top

każdy z nas
jest powołany przez Boga
do SZCZĘŚCIA

o Projekcie

Powstanie “PROJEKTU NA SZCZĘŚCIE” zrodził się z potrzeby lepszego odpowiedzenia duszpasterstwa powołaniowego naszej Bernardyńskiej Prowincji zakonnej na znaki czasów, które coraz bardziej ujawniają się we współczesnym świecie.

Pragniemy poprzez modlitwę, rekolekcje, obozy, dni skupienia oraz wszelkie inne formy towarzyszyć ludziom  na drodze wiary, rozeznania i pogłębiania powołania.

/Services

Bernardyńskie Duszpasterstwo Powołaniowe

Projekt na SZCZĘŚCIE

Pomysł

Pomysł

Powstanie “PROJEKTU NA SZCZĘŚCIE” zrodził się z potrzeby lepszego odpowiedzenia duszpasterstwa powołaniowego naszej Bernardyńskiej Prowincji zakonnej na znaki czasów, które coraz bardziej ujawniają się we współczesnym świecie.

Cel

Cel

Celem tego projektu jest uświadomienie, że każdy z nas jest powołany przez Boga do SZCZĘŚCIA i marzeniem Boga względem nas jest to, byśmy to SZCZĘŚCIE odkryli.
Pragniemy poprzez modlitwę, rekolekcje, obozy, dni skupienia oraz wszelkie inne formy towarzyszyć ludziom na drodze wiary, rozeznania i pogłębiania powołania.

Dla kogo

Dla kogo

Odbiorcami działalności ``PROJEKTU NA SZCZĘŚCIE`` są wszyscy! Każdy może znaleźć tutaj COŚ dla siebie! Zapraszamy do włączenia się w nasz projekt:
• Dzieci i Młodzież
• Osoby dorosłe
• Małżeństwa i Rodziny
• Osoby samotne
• Osoby rozeznające swoje powołanie
• Osoby pragnące pogłębić swoje powołanie

#ProjektNaSzczescie

w Ofercie

Rekolekcje

tematyczne, franciszkańskie, rozeznaniowe dotyczące wszystkich powołań, rozeznaniowe dotyczące powołań do Zakonu

Spotkanie indywidualne

prowadzenie duchowe

Katechezy tematyczne

mające na celu promowanie kultury powołaniowej i duchowości franciszkańskiej.

Tacy jesteśmy

/Napisz do nas

Bernardyńskie Duszpasterstwo Powołaniowe

Kontakt

Nie uciekaj przed Jego głosem, wzrokiem. Otwórz się całkowicie na Jego Ducha i proś Go tak jak umiesz swoimi słowami, sercem, myślą.

    Czuwanie - Kalwaria Zebrzydowska